18 มกราคม 2555

เฟอร์นิเจอร์ไม้สน Furniture

ภาพประกอบ "เฟอร์์นิเจอร์์ไม้้สน"
     
          หลายๆ คนเมื่อนึกถึงงานไม้ ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไม้ มักจะนึกถึงงานประเภทที่ใช้ไม้สักเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากเป็นไม้ที่ได้รับความนิยม ด้วยเหตุผลจากคุณสมบัติต่างๆของไม้สัก อย่างไรก็ตามในเรื่องของราคาไม้ ทั้งที่ยังไม้ได้รับการแปรรูป มาเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในประเภทต่างๆ ก็ยังคงมีราคาสูง
     
          ในการใช้งานหากไม้ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องใช้ไม้สักเป็นส่วนประกอบ เราก็ยังมีไม้หลายๆประเภทให้ได้เลือกซื้อ เลือกใช้ ตามคุณสมบัติของไม้ การใช้งาน และที่สำคัญคือเรื่องของราคาไม้ที่มีราคาถูกกว่า

     
           เฟอร์นิเจอร์ไม้สน เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่นิยมในงานไม้ที่ใช้ในการตกแต่งภายใน เนื่องจากตัวไม้สนเอง มีความทนทาน ทนแดด ดูแลรักษาง่าย และมีความสวยงาม
 
ไม้้สน ทนแดด ปลวกไม่กิน

         นอกจากจะนำไม้สนมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ได้หลายประเภท เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ในงานตกแต่ง ก่อสร้าง ภายนอก ก็ยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย อาทิ ปูพื้นด้วยไม้สนตามทางเดินสวนในบ้าน ทำเป็นรั้วทางเดิน หรือจะนำมาตกแต่งกับตัวอาคารให้ดูสวยงาม ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการใช้จ่ายลงไปได้พอสมควร หรือจะนำส่วนต่างของราคานี้ไปใช้ในส่วนของการออกแบบ เพื่อให้งานไม้ดูสวยงาม ลงตัวมากยิ่งขึ้นก็ได้


        
ปููพื้น จัดสวน ด้้วย "ไม้สนทอง"


กลัับหน้้าแรก บ้านไม้สน